Wat is logopedie?

En wat doet de logopedist?

Logopedie is de zorg die gegeven wordt als er problemen zijn in de communicatie.

Logopedisten zijn dan ook gespecialiseerd in het behandelen en ondersteunen van communicatieproblemen op alle gebieden. Denk maar aan problemen met de uitspraak, de taal, de stem, lezen en schrijven maar zelfs ook eten en drinken. In onderstaande ziet u alles waarvoor u bij onze praktijk terecht kunt.

Spraak

 • Uitspraakproblemen
 • Onduidelijk spreken
 •  Slissen
 • Stotteren/broddelen

Meer lezen

Taal

 • Taalachterstand
 • Taalproblemen waarbij tweetaligheid een rol speelt
 • Taalproblemen door een stoornis in het autistisch spectrum
Meer lezen

Neurologische problemen

 • Afasie
 • Slikstoornissen
 • Dysartrie


Meer lezen

Stem

 • Heesheid/schorheid
 • Stemverlies
 • Pijn bij spreken en/of zingen
 • Zwakke/ Gespannen stem
 • Stembehandeling na operatie
 • Globusgevoel
Meer lezen

Afwijkende mondgewoonten

 • Mond-ademen
 • Open-mond-gedrag
 • Langdurig spenen/duimen

Meer lezen

Adem

 • Verkeerde ademing
 • Hyperventilatie

Meer lezen

spelling en lezen

 • Problemen met lezen en schrijven
 • Problemen in de auditieve functies.

Meer lezen

Preverbale logopedie

 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen met of zonder schisis.
 • Begeleiding van kinderen met een verstandelijke handicap
Meer lezen

Alle logopedisten zijn ingeschreven en aangesloten bij:

NVLF

NVLF

kwaliteitsregister paramedici

DTL

010-4749363

info@logopediepraktijkvlaardingen.nl