preverbale logopedie

Bij preverbale logopedie wordt begeleiding gegeven voordat een kind kan spreken. Het gaat dus om logopedische behandeling van zeer jonge kinderen. Er kan preverbale logopedie worden ingeschakeld als er problemen zijn met het opstarten van de spraak en taal, maar meestal wordt het ingezet als er problemen zijn met het eten en drinken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een babytje een open gehemelte heeft (schisis) of dat een kindje langdurig sondevoeding heeft gehad en er daardoor veel problemen zijn met het slikken. Maar er kunnen ook problemen zijn met de overgang van borst- naar andere voeding. De logopedist kijkt dan vaak met een heel team naar de mogelijkheden en stimuleert en traint zo mogelijk de mondspieren, zodat eten en drinken geen problemen meer opleveren. 

Onze preverbaal logopedist Ira Maas-Ariaans heeft zeer veel ervaring met eet- en drinkproblematiek en vroegbehandeling van spraak- en taalproblemen. Ook is zij inmiddels gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Behandeling bij eet- en drinkproblemen vindt thuis plaats.

spraak

Meer lezen

taal

Meer lezen

neurologisch

Meer lezen

stem

Meer lezen

mondgewoonten

Meer lezen

adem

Meer lezen

lezen

Meer lezen

010-4749363

info@logopediepraktijkvlaardingen.nl