spelling en lezen

Al in de kleuterklassen kunnen er signalen zijn dat er misschien problemen kunnen ontstaan bij het leren lezen of schrijven. In dat geval kunt u terecht bij een logopedist. 
Zo kan een logopedist bijvoorbeeld helpen met het verbeteren van de auditieve voorwaarden. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het hakken en plakken op gehoor, rijmen en het horen van losse klanken in een woord. 

Dit laatste is bijvoorbeeld ook van belang voor het aanleren van de spellingregels. Ook kunnen er problemen zijn om de klanken aan de verschillende tekens te koppelen. 

Nicole Angel-Marlin is de logopediste bij ons die veel ervaring heeft met het ondersteunen van spelling en leesproblemen. 

spraak

Meer lezen

taal

Meer lezen

neurologisch

Meer lezen

stem

Meer lezen

mondgewoonten

Meer lezen

adem

Meer lezen

preverbaal

Meer lezen

010-4749363

info@logopediepraktijkvlaardingen.nl