taal

Taal is een belangijk onderdeel van ons leven. We gebruiken het elke dag en we gebruiken het allemaal: woorden en zinnen om aan te geven wat we willen, om een verhaal te vertellen of een grap te maken. Als er een probleem op het gebied van de taal is, dan kan dat de communicatie flink verstoren. Een taalprobleem kan inhouden dat het begrip onvoldoende is, of juist dat de taal niet goed gebruikt wordt. Dan is er uiteraard ook nog verschil in gesproken taal of taal op schrift.

Op alle vlakken kunnen problemen ontstaan. Denk maar eens aan problemen met:
- woordenschat
- zinsbouw
- vervoegen van woorden
- het vertellen van een verhaal

Als er sprake is van taalproblemen zal de logopedist eerst onderzoeken op welk gebied er problemen zijn. Is het begrip wel voldoende, of zijn er vooral problemen in de zinsbouw? Ook kijkt de logopedist of er bijvoorbeeld sprake is van een achterstand of een verstoring van de taalontwikkeling of dat er problemen zij doordat een kind bijvoorbeeld meerdere talen spreekt. Zodra er uitgeplozen is wat er aan de hand is, zal er behandeling plaatsvinden.

spraak

Meer lezen

neurologisch

Meer lezen

stem

Meer lezen

mondgewoonten

Meer lezen

adem

Meer lezen

spelling en lezen

Meer lezen

preverbaal

Meer lezen

010-4749363

info@logopediepraktijkvlaardingen.nl